4 משאבים שיש לך שאפשר למנטז ומהר:

מונטיזציה = הפיכת משאבים לא מנוצלים, ליותר מאני (כסף=money).הנה 4 דוגמאות למשאבים כאלה שאפשר למנטז: 1. מינטוז רעיון עסקי.רעיונות טובים שווים המון!רק מה?לפעמים הרווח מרעיון מצוין, יהיה פרוטות, רק כי היישום בוצע בצורה זולה מידי…או להיפך – בקפיצה מהירה מידי למחירי פרימיום נוצר תדמית של "יקרן"…אפשר למצות פוטנציאל של רעיון חדש (לעסק קיים או חדש […]